+385 (0)1 2005 805 | | pon - pet: VP: 7:30 MP: 8:00 do 15:30 | HR EN

VAŠ CENTAR CRNE METALURGIJE

HEB nosači

HEB 160 S235JR L= 6 m
HEB 160 S235JR L= 6 m

šifra: 00648

HEB 300 S235JR L= 12 m
HEB 300 S235JR L= 12 m

šifra: 00890

HEB 100 S235JR L= 6 m
HEB 100 S235JR L= 6 m

šifra: 01061

HEB 140 S235JR L= 6 m
HEB 140 S235JR L= 6 m

šifra: 01142

HEB 120 S235JR L= 6 m
HEB 120 S235JR L= 6 m

šifra: 01166

HEB 200 S235JR L=12 m
HEB 200 S235JR L=12 m

šifra: 01262

HEB 240 S235JR L=12 m
HEB 240 S235JR L=12 m

šifra: 01361

HEB 260 S235JR L= 6 m
HEB 260 S235JR L= 6 m

šifra: 01374

HEB 180 S235JR L=12 m
HEB 180 S235JR L=12 m

šifra: 01379

HEB 220 S235JR L=12 m
HEB 220 S235JR L=12 m

šifra: 01380

HEB 320 S235JR L=12 m
HEB 320 S235JR L=12 m

šifra: 01526

HEB 280 S235JR L=12 m
HEB 280 S235JR L=12 m

šifra: 01544

HEB 360 S235JR L=12 m
HEB 360 S235JR L=12 m

šifra: 01840

HEB 600 S235JR L=12 m
HEB 600 S235JR L=12 m

šifra: 01929

HEB 400 S235JR L=12 m
HEB 400 S235JR L=12 m

šifra: 01935

HEB 500 S235JR L=12 m
HEB 500 S235JR L=12 m

šifra: 02056

HEB 700 - IPB L=12 m
HEB 700 - IPB L=12 m

šifra: 02057

HEB 450 S235JR L=12 m
HEB 450 S235JR L=12 m

šifra: 02084

HEB 900 S235JR L=13.300 mm
HEB 900 S235JR L=13.300 mm

šifra: 02195

HEB 240 S355J2 L=12 m
HEB 240 S355J2 L=12 m

šifra: 02278

HEB 300 S355J2 L=12 m
HEB 300 S355J2 L=12 m

šifra: 02279

HEB 200 S355J2 L=12 m
HEB 200 S355J2 L=12 m

šifra: 02283

HEB 320 S355J2 L=12 m
HEB 320 S355J2 L=12 m

šifra: 02293

HEB 120 S355J2 L=12 m
HEB 120 S355J2 L=12 m

šifra: 02301

HEB 220 S355J2 L=12 m
HEB 220 S355J2 L=12 m

šifra: 02302

HEB 100 S355J2 L=12 m
HEB 100 S355J2 L=12 m

šifra: 02306

HEB 500 S355J2 L=12 m
HEB 500 S355J2 L=12 m

šifra: 02312

HEB 180 S355J2 L=12 m
HEB 180 S355J2 L=12 m

šifra: 02334

HEB 260 S355J2 L=12 m
HEB 260 S355J2 L=12 m

šifra: 02355

HEB 400 S355J2 L=12 m
HEB 400 S355J2 L=12 m

šifra: 02363

HEB 160 S355J2 L= 12 m
HEB 160 S355J2 L= 12 m

šifra: 02396

HEB 400 S355J2 L=11 m
HEB 400 S355J2 L=11 m

šifra: 03780

HEB 220 S355J2 L=12,3 m
HEB 220 S355J2 L=12,3 m

šifra: 04006

HEB 320 S275 L=12 m
HEB 320 S275 L=12 m

šifra: 04082

HEB 300 S355J2 L=10,1 m
HEB 300 S355J2 L=10,1 m

šifra: 04098

XXXHEB 300 S355J2 L=12,1 m
XXXHEB 300 S355J2 L=12,1 m

šifra: 04222

HEB 600 S355J2+A L=10,6 m
HEB 600 S355J2+A L=10,6 m

šifra: 04223

HEB 600 S355J2+A L=12 m
HEB 600 S355J2+A L=12 m

šifra: 04227

HEB 140 S235JR L= 2,05 m
HEB 140 S235JR L= 2,05 m

šifra: 04240

HEB 180 S235JR L= 2,6 m
HEB 180 S235JR L= 2,6 m

šifra: 04241

HEB 180 S235JR L=2,9 m
HEB 180 S235JR L=2,9 m

šifra: 04242

HEB 500 S355J2 L=6.006 mm
HEB 500 S355J2 L=6.006 mm

šifra: 04248

HEB 500 S355J2 L=12.487 mm
HEB 500 S355J2 L=12.487 mm

šifra: 04249

HEB 500 S355J2 L=16.685 mm
HEB 500 S355J2 L=16.685 mm

šifra: 04250

HEB 500 S355J2 L=16.535 mm
HEB 500 S355J2 L=16.535 mm

šifra: 04251

HEB 500 S355J2 L=12.390 mm
HEB 500 S355J2 L=12.390 mm

šifra: 04252

HEB 500 S355J2 L=12.220 mm
HEB 500 S355J2 L=12.220 mm

šifra: 04253

HEB 500 S355J2 L=12.195 mm
HEB 500 S355J2 L=12.195 mm

šifra: 04254

HEB 500 S355J2 L=3.695 mm
HEB 500 S355J2 L=3.695 mm

šifra: 04255

HEB 500 S355J2 L=3.795 mm
HEB 500 S355J2 L=3.795 mm

šifra: 04256

HEB 400 S355J2 L=16,682 m
HEB 400 S355J2 L=16,682 m

šifra: 04257

HEB 400 S355J2 L=16.532 mm
HEB 400 S355J2 L=16.532 mm

šifra: 04258

HEB 400 S355J2 L=15.740 mm
HEB 400 S355J2 L=15.740 mm

šifra: 04259

HEB 500 S355J2 L=12.180 mm
HEB 500 S355J2 L=12.180 mm

šifra: 04262

HEB 260 S235JR L=12 m
HEB 260 S235JR L=12 m

šifra: 04355

HEB 160 S235JR L= 12 m
HEB 160 S235JR L= 12 m

šifra: 04362

HEB 260 S275J0 L=12 m
HEB 260 S275J0 L=12 m

šifra: 04415

HEB 140 S355 L=12 m
HEB 140 S355 L=12 m

šifra: 04433

HEB 700 S355J2 L=14.000 mm
HEB 700 S355J2 L=14.000 mm

šifra: 04446

HEB 700 S355J2 L= 5.710 mm
HEB 700 S355J2 L= 5.710 mm

šifra: 04447

HEB 700 S355J2 L=16.360 mm
HEB 700 S355J2 L=16.360 mm

šifra: 04448

HEB 700 S355J2 L=12.085 mm
HEB 700 S355J2 L=12.085 mm

šifra: 04449

HEB 550 S355J2 L=14.000 mm
HEB 550 S355J2 L=14.000 mm

šifra: 04450

HEB 550 S355J2 L= 5.748 mm
HEB 550 S355J2 L= 5.748 mm

šifra: 04451

HEB 550 S355J2 L= 5.710 mm
HEB 550 S355J2 L= 5.710 mm

šifra: 04452

HEB 500 S355J2 L=16.295 mm
HEB 500 S355J2 L=16.295 mm

šifra: 04453

HEB 500 S355J2 L=16.045 mm
HEB 500 S355J2 L=16.045 mm

šifra: 04454

HEB 500 S355J2 L= 3.720 mm
HEB 500 S355J2 L= 3.720 mm

šifra: 04455

HEB 500 S355J2 L= 3.670 mm
HEB 500 S355J2 L= 3.670 mm

šifra: 04456

HEB 400 S355J2 L=  345 mm
HEB 400 S355J2 L= 345 mm

šifra: 04457

HEB 400 S355J2 L=   234 mm
HEB 400 S355J2 L= 234 mm

šifra: 04458

HEB 400 S355J2 L=16.421 mm
HEB 400 S355J2 L=16.421 mm

šifra: 04459

HEB 400 S355J2 L=14.993 mm
HEB 400 S355J2 L=14.993 mm

šifra: 04460

HEB 400 S355J2 L= 6.350 mm
HEB 400 S355J2 L= 6.350 mm

šifra: 04461

HEB 400 S355J2 L= 4.140 mm
HEB 400 S355J2 L= 4.140 mm

šifra: 04462

HEB 400 S355J2 L= 4.090 mm
HEB 400 S355J2 L= 4.090 mm

šifra: 04463

HEB 400 S355J2 L= 4.050 mm
HEB 400 S355J2 L= 4.050 mm

šifra: 04464

HEB 400 S355J2 L= 4.020 mm
HEB 400 S355J2 L= 4.020 mm

šifra: 04465

HEB 400 S355J2 L= 3.780 mm
HEB 400 S355J2 L= 3.780 mm

šifra: 04466

HEB 400 S355J2 L= 3.700 mm
HEB 400 S355J2 L= 3.700 mm

šifra: 04467

HEB 400 S355J2 L= 3.501 mm
HEB 400 S355J2 L= 3.501 mm

šifra: 04468

HEB 400 S355J2 L= 2.383 mm
HEB 400 S355J2 L= 2.383 mm

šifra: 04469

HEB 400 S355J2 L= 1.270 mm
HEB 400 S355J2 L= 1.270 mm

šifra: 04470

HEB 400 S355J2 L= 1.061 mm
HEB 400 S355J2 L= 1.061 mm

šifra: 04471

HEB 300 S355J2 L= 3.990 mm
HEB 300 S355J2 L= 3.990 mm

šifra: 04472

HEB 300 S355J2 L= 3.780 mm
HEB 300 S355J2 L= 3.780 mm

šifra: 04473

HEB 200 S355J2 L= 6 m
HEB 200 S355J2 L= 6 m

šifra: 04474

HEB 140 S235JR L= 7 m
HEB 140 S235JR L= 7 m

šifra: 04527

HEB 100 S235JR L=12m
HEB 100 S235JR L=12m

šifra: 04546

HEB 140 S235JR L=12m
HEB 140 S235JR L=12m

šifra: 04547

HEB 240 S275JO L=3291 mm
HEB 240 S275JO L=3291 mm

šifra: 04562

HEB 240 S275JO L=9656 mm
HEB 240 S275JO L=9656 mm

šifra: 04563

HEB 240 S275JO L=10220 mm
HEB 240 S275JO L=10220 mm

šifra: 04564

HEB 240 S275JO L=9643 mm
HEB 240 S275JO L=9643 mm

šifra: 04565

HEB 240 S275JO L=11566 mm
HEB 240 S275JO L=11566 mm

šifra: 04566

HEB 240 S275JO L=11553 mm
HEB 240 S275JO L=11553 mm

šifra: 04567

HEB 240 S275JO L=2770 mm
HEB 240 S275JO L=2770 mm

šifra: 04568

HEB 240 S275JO L=1200 mm
HEB 240 S275JO L=1200 mm

šifra: 04569

HEB 240 S275JO L=1600 mm
HEB 240 S275JO L=1600 mm

šifra: 04570

HEB 220 S275JO L=12 m
HEB 220 S275JO L=12 m

šifra: 04603

HEB 120 S235JR L=12 m
HEB 120 S235JR L=12 m

šifra: 04617

HEB 120 S275JR L=12 m
HEB 120 S275JR L=12 m

šifra: 04622

HEB 180 S235JR L=6 m
HEB 180 S235JR L=6 m

šifra: 04627

HEB 200 S235 J2 L= 6 m
HEB 200 S235 J2 L= 6 m

šifra: 04628

HEB 100 S275JR L=12 m
HEB 100 S275JR L=12 m

šifra: 04643

HEB 300 S235JR+AR L=9,1 m
HEB 300 S235JR+AR L=9,1 m

šifra: 04678

HEB 280 S355J2 L=12 m
HEB 280 S355J2 L=12 m

šifra: 04690

HEB 600 S235JR L=13 m
HEB 600 S235JR L=13 m

šifra: 04719

HEB 600 S235JR L=14150 m
HEB 600 S235JR L=14150 m

šifra: 04720

HEB 600 S235JR L=15150 m
HEB 600 S235JR L=15150 m

šifra: 04721

HEB 280 S235JR L= 6 m
HEB 280 S235JR L= 6 m

šifra: 04796

HEB 280 S355J2 L= 6 m
HEB 280 S355J2 L= 6 m

šifra: 04797

HEB 400 S355J0 L=12 m
HEB 400 S355J0 L=12 m

šifra: 04819

HEB 260 S355J2+M EN 10034 L=12.15 m
HEB 260 S355J2+M EN 10034 L=12.15 m

šifra: 04830

HEB 260 S355J2+M EN 10034 L=13.15 m
HEB 260 S355J2+M EN 10034 L=13.15 m

šifra: 04831

HEB 340 S355JR L=8,2 m
HEB 340 S355JR L=8,2 m

šifra: 05074

HEB 340 S355JR L=10,1 m
HEB 340 S355JR L=10,1 m

šifra: 05161

HEB 160 S235J0 L= 6700 mm
HEB 160 S235J0 L= 6700 mm

šifra: 05199

HEB 200 S275JR L=12 m
HEB 200 S275JR L=12 m

šifra: 05250

HEB 220 S355J2 L=13 m
HEB 220 S355J2 L=13 m

šifra: 05305

*Robu s lagera smo u mogućnosti rezati radi potreba transporta no za potrebe projekata možemo ponuditi i dobaviti robu rezanu na mjeru sa tolerancijama I do +-/2mm. Roba je podložna međuprodaji.

Izrađeno s od div3r.com | © 2020 Fabema metali d.o.o.