+385 (0)1 2005 805 | | pon - pet: VP: 7:30 MP: 8:00 do 15:30 | HR EN

VAŠ CENTAR CRNE METALURGIJE

Pocinčani lim

Pocinčani limovi dobivaju se iz prethodno dobivenih hladno valjanih traka koje se zatim toplo pocinčavaju galvanskim postupkom. Pocinčani limovi koriste se u širokoj primjeni proizvodnje za vanjsku i unutarnju primjenu, uglavnom za oluke i opšav oko kuća, te za krovove zgrada i kuća, kao i za ventilaciju i profile kod suhe gradnje. Kvaliteta pocinčanih limova koju imamo u ponudi je DX51+Z275. Standardi: kvaliteta prema EN 10327, tolerancija prema EN 10143.

Lim pocinč. 0.80x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.80x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00128

Lim pocinč. 1.00x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00282

Lim pocinč. 0.55x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.55x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00290

Lim pocinč. 0.75x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.75x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00365

Lim pocinč. 3.00x1250x2500 (OKS)S280GD
Lim pocinč. 3.00x1250x2500 (OKS)S280GD

šifra: 00374

Lim pocinč. 1.50x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00612

Lim pocinč. 2.00x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 00814

Lim pocinč. 1.00x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 00854

Lim pocinč. 2.00x1250x2200 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x2200 DX51D+Z275

šifra: 01035

Lim pocinč. 0.55x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.55x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01286

Lim pocinč. 0.80x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.80x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01287

Lim pocinč. 1.50x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01288

Lim pocinč. 2.00x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01289

Lim pocinč. 3.00x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 01350

Lim pocinč. 3.00x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01351

Lim pocinč. 1.25x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.25x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 01393

Lim pocinč. 1.25x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.25x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 01394

Lim pocinč. 1.00x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01574

Lim pocinč. 1.50x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01575

Lim pocinč. 2.00x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01576

Lim pocinč. 0.90x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.90x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01638

Lim pocinč. 1.50x1000x2300 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x2300 DX51D+Z275

šifra: 01717

Lim pocinč. 1.50x1250x2500 (OKS)
Lim pocinč. 1.50x1250x2500 (OKS)

šifra: 01718

Lim pocinč. 0.80x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.80x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01722

Lim pocinč. 3.00x1500x3000DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1500x3000DX51D+Z275

šifra: 01782

Lim pocinč. 1.50x1250x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1250x2000 DX51D+Z275

šifra: 01827

Lim pocinč. 4.00x1500x2230 DX51D+Z275
Lim pocinč. 4.00x1500x2230 DX51D+Z275

šifra: 01828

Lim pocinč. 1.50x1500x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x2000 DX51D+Z275

šifra: 01861

Lim pocinč. 1.10x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.10x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01898

Lim pocinč. 0.75x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.75x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 01899

Lim pocinč. 2.00x1500x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2500 DX51D+Z275

šifra: 01930

Lim pocinč. 2.00x1250x1310 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x1310 DX51D+Z275

šifra: 01936

Lim pocinč. DX52D 1.00x1250x2500
Lim pocinč. DX52D 1.00x1250x2500

šifra: 01948

Lim pocinč. DX52D 2.00x1250x2500
Lim pocinč. DX52D 2.00x1250x2500

šifra: 01956

Lim pocinč. 2.50x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.50x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 02030

Lim pocinč. 1.25x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.25x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 02034

Lim pocinč. DX52D 1.00x1250x2200
Lim pocinč. DX52D 1.00x1250x2200

šifra: 02036

Lim pocinč. 2.00x1250x2190 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x2190 DX51D+Z275

šifra: 02069

Lim pocinč. 2.00x1250x3100 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x3100 DX51D+Z275

šifra: 02070

Lim pocinč. 1.2x1500x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.2x1500x2500 DX51D+Z275

šifra: 02071

Lim pocinč. 1.00x1250x3100 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1250x3100 DX51D+Z275

šifra: 02072

Lim pocinč. 0.6x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.6x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 02088

Lim pocinč. 0.6x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.6x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 02089

Lim pocinč. 1.25x1500x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.25x1500x2500 DX51D+Z275

šifra: 02105

Lim pocinč. 2.00x1200x2800 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1200x2800 DX51D+Z275

šifra: 02189

Lim pocinč. 3.00x1100x3000DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1100x3000DX51D+Z275

šifra: 02190

Lim pocinč. 3.00x1100x2600 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1100x2600 DX51D+Z275

šifra: 02191

Lim pocinč. 3.00x1350x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1350x3000 DX51D+Z275

šifra: 02192

Lim pocinč. 3.00x1350x2600 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1350x2600 DX51D+Z275

šifra: 02193

Lim pocinč. 0.50x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.50x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 02255

Elektrocinčani lim 2x1250x2500
Elektrocinčani lim 2x1250x2500

šifra: 02272

Lim pocinč. 1.50x1420x2095 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1420x2095 DX51D+Z275

šifra: 02294

Lim pocinč. 1.50x1420x2155 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1420x2155 DX51D+Z275

šifra: 02295

Lim pocinč. 1.50x1420x1835 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1420x1835 DX51D+Z275

šifra: 02296

Lim pocinč. 1.50x 940x2155 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x 940x2155 DX51D+Z275

šifra: 02310

Lim pocinč. 0.70x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.70x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 03170

Lim pocinč. 4.00x1250x2500 DX51D+Z275
Lim pocinč. 4.00x1250x2500 DX51D+Z275

šifra: 03174

Lim pocinč. 4.00x1500x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 4.00x1500x3000 DX51D+Z275

šifra: 03199

Lim pocinč. 2.50x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.50x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 03220

Lim pocinč. 3.00x1500x4000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1500x4000 DX51D+Z275

šifra: 03319

Lim pocinč. 0.55x1000x2000( OKS)
Lim pocinč. 0.55x1000x2000( OKS)

šifra: 03374

Lim pocinč. 1.00x1500x3000 (OKS)
Lim pocinč. 1.00x1500x3000 (OKS)

šifra: 03375

Lim pocinč. 2.00x1500x3000 (OKS)
Lim pocinč. 2.00x1500x3000 (OKS)

šifra: 03376

Lim pocinč. 3.00x1500x3000 (OKS)
Lim pocinč. 3.00x1500x3000 (OKS)

šifra: 03377

Lim pocinč. 0.55x1250x2500 (OKS)
Lim pocinč. 0.55x1250x2500 (OKS)

šifra: 03378

Lim pocinč. 1.50x1250x2030 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x2030 S280GD

šifra: 03448

Lim pocinč. 1.50x1250x2830 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x2830 S280GD

šifra: 03449

Lim pocinč. 1.50x1250x2100 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x2100 S280GD

šifra: 03450

Lim pocinč. 1.50x1250x2250 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x2250 S280GD

šifra: 03451

Lim pocinč. 1.50x1250x3000 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x3000 S280GD

šifra: 03452

Lim pocinč. 2.00x1500x3000 S280GD
Lim pocinč. 2.00x1500x3000 S280GD

šifra: 03453

Lim pocinč. 2.00x1500x4000 S280GD
Lim pocinč. 2.00x1500x4000 S280GD

šifra: 03454

Lim pocinč. 3.00x1250x2500 S280GD
Lim pocinč. 3.00x1250x2500 S280GD

šifra: 03538

Lim pocinč. 2.00x1500x3400 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3400 DX51D+Z275

šifra: 03661

Lim pocinč. 2.00x1500x4400 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x4400 DX51D+Z275

šifra: 03662

Lim pocinč.2x1500x3400 DX51D+Z275
Lim pocinč.2x1500x3400 DX51D+Z275

šifra: 03708

Lim pocinč: 2x1500x4400 DX51D+Z275
Lim pocinč: 2x1500x4400 DX51D+Z275

šifra: 03709

Lim pocinč. 0.80x1000x2000 (OKS)
Lim pocinč. 0.80x1000x2000 (OKS)

šifra: 03727

Lim pocinč. 0.80x1250x2500 (OKS)
Lim pocinč. 0.80x1250x2500 (OKS)

šifra: 03749

Lim pocinč. 4.00x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 4.00x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 03757

Lim pocinč. 2.00x1500x3150 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3150 DX51D+Z275

šifra: 03775

Lim pocinč. 2.00x1500x3250 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3250 DX51D+Z275

šifra: 03776

Lim pocinč. 2.00x1500x3170 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3170 DX51D+Z275

šifra: 03800

Lim pocinč. 1.50x1250x2300 S280GD
Lim pocinč. 1.50x1250x2300 S280GD

šifra: 03804

Lim pocinč. 1.50x1000x3100 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x3100 DX51D+Z275

šifra: 03817

Lim pocinČ. 1.00x1250x2100 S280GD
Lim pocinČ. 1.00x1250x2100 S280GD

šifra: 03825

Lim pocinč. 2.00x1250x1310 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x1310 DX51D+Z275

šifra: 03858

Lim pocinč. 2.00x1250x2190 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x2190 DX51D+Z275

šifra: 03859

Lim pocinč. 1.50x1250x2220 DX51D+Z200 NAC
Lim pocinč. 1.50x1250x2220 DX51D+Z200 NAC

šifra: 03919

Lim pocinč. 1.50x1250x2150 DX51D+Z200 NAC
Lim pocinč. 1.50x1250x2150 DX51D+Z200 NAC

šifra: 03920

Lim pocinč. 1.25x1000x2000 (OKS)
Lim pocinč. 1.25x1000x2000 (OKS)

šifra: 03924

Lim pocinč. 1.50x1500x3000 (OKS)
Lim pocinč. 1.50x1500x3000 (OKS)

šifra: 03929

Lim pocinč. 2.00x1500x4000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x4000 DX51D+Z275

šifra: 03993

Lim pocinč. 1.50x1000x1600 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x1600 DX51D+Z275

šifra: 04018

Lim pocinč. 1.50x1500x2900 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x2900 DX51D+Z275

šifra: 04116

Lim pocinč. 1.50x1250x1900 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1250x1900 DX51D+Z275

šifra: 04117

Lim pocinč. 1.50x1000x2900 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x2900 DX51D+Z275

šifra: 04118

Lim pocinč. 1.50x1500x2400 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x2400 DX51D+Z275

šifra: 04152

Lim pocinč. 1.50x1500x6000 S320GD+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x6000 S320GD+Z275

šifra: 04174

Lim pocinč. 0.75x1250x2500 DX51D Z275
Lim pocinč. 0.75x1250x2500 DX51D Z275

šifra: 04299

Lim pocinč. 2.00x1500x2400 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2400 DX51D+Z275

šifra: 04300

Lim pocinč. 2.00x1500x3200 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x3200 DX51D+Z275

šifra: 04306

Lim pocinč. 1.50x1500x4000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x4000 DX51D+Z275

šifra: 04366

Lim pocinč. 4.00x1500x3000 S280 GD
Lim pocinč. 4.00x1500x3000 S280 GD

šifra: 04384

Lim pocinč. 3.00x1500x3000 S280GD+Z275
Lim pocinč. 3.00x1500x3000 S280GD+Z275

šifra: 04385

Lim pocinč. 1.50x1250x2500(OKS)
Lim pocinč. 1.50x1250x2500(OKS)

šifra: 04427

Lim pocinč. 2.00x1250x3000 S280GD Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x3000 S280GD Z275

šifra: 04521

Lim pocinč. 1.50x1000x3150 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x3150 DX51D+Z275

šifra: 04534

Lim pocinč. 1.50x1500x3150 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1500x3150 DX51D+Z275

šifra: 04535

Lim pocinč. 1.50x1000x3370 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.50x1000x3370 DX51D+Z275

šifra: 04536

Lim pocinč. 1.00x1500x3200 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1500x3200 DX51D+Z275

šifra: 04537

Lim pocinč. 0.75x1250x2000 DX51D Z275
Lim pocinč. 0.75x1250x2000 DX51D Z275

šifra: 04578

Lim pocinč. 1.00x1500x4000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1500x4000 DX51D+Z275

šifra: 04593

Lim pocinč. 1.00x1500x4350 DX51D+Z275
Lim pocinč. 1.00x1500x4350 DX51D+Z275

šifra: 04636

Lim pocinč. 3.00x1000*2000 S280GD+Z275
Lim pocinč. 3.00x1000*2000 S280GD+Z275

šifra: 04740

Lim pocinč. 2.00x1500x3000 S280GDZ+Z100
Lim pocinč. 2.00x1500x3000 S280GDZ+Z100

šifra: 04832

Lim pocinč. 4.00x1250x2500 DX51D+Z275 oksidirani
Lim pocinč. 4.00x1250x2500 DX51D+Z275 oksidirani

šifra: 04848

Lim pocinč. 3.00x1000x2700 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1000x2700 DX51D+Z275

šifra: 04858

Lim pocinč. 3.00x1000x3200 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1000x3200 DX51D+Z275

šifra: 04859

Lim pocinč. 3.00x1000x3600 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1000x3600 DX51D+Z275

šifra: 04860

Lim pocinč. 2.00x1250x2650 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x2650 DX51D+Z275

šifra: 04861

Lim pocinč. 2.00x1500x2650 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2650 DX51D+Z275

šifra: 04862

Lim pocinč. 0.6x1000x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 0.6x1000x2000 DX51D+Z275

šifra: 05145

Lim pocinč. 3.00x1250x3000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x1250x3000 DX51D+Z275

šifra: 05205

Lim pocinč. 2.00x1550x820 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1550x820 DX51D+Z275

šifra: 05212

Lim pocinč. 3.00x950x2650 DX51D+Z275
Lim pocinč. 3.00x950x2650 DX51D+Z275

šifra: 05317

Lim pocinč. 2.00x1500x2000 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2000 DX51D+Z275

šifra: 05327

Lim pocinč. 2.00x1500x2660DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2660DX51D+Z275

šifra: 05328

Lim pocinč. 2.00x1500x2690DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1500x2690DX51D+Z275

šifra: 05329

Lim pocinč. 2.00x1250x3275 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1250x3275 DX51D+Z275

šifra: 05330

Lim pocinč. 2.00x1000x3275 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1000x3275 DX51D+Z275

šifra: 05331

Lim pocinč. 2.00x1000x2800 DX51D+Z275
Lim pocinč. 2.00x1000x2800 DX51D+Z275

šifra: 05332

*Robu s lagera smo u mogućnosti rezati radi potreba transporta no za potrebe projekata možemo ponuditi i dobaviti robu rezanu na mjeru sa tolerancijama I do +-/2mm. Roba je podložna međuprodaji.

Izrađeno s od div3r.com | © 2020 Fabema metali d.o.o.