Vaš centar crne metalurgije
Politika kvalitete i okoliša

FABEMA METALI d.o.o. se bavi veleprodajom proizvoda crne metalurgije. Svoje poslovanje temeljimo na zalaganju svih zaposlenih s ciljem zadovoljstva kupaca koje postižemo visokom kvalitetom usluga uz najmanji mogući utjecaj na okoliš, a u skladu s visokim etičkim načelima i standardima poslovnog ponašanja, društvenoj odgovornosti i usmjerenosti na održivi razvoj.

Naša predanost kvaliteti i zaštiti okoliša podrazumijeva:

  • unaprjeđenje poslovnih procesa kako bi osigurali svoju konkurentnost, dugoročan i stabilan razvoj te bili prepoznati i prihvaćeni kao odgovoran član društvene zajednice
  • poznavanje potreba kupaca i prilagođavanje njihovim zahtjevima uz nalaženje zajedničkih rješenja, poštivanje rokova isporuke kvalitetnih materijala
  • stalno poboljšanje kvalitete svih procesa i sprječavanje onečišćenja okoliša tijekom pružanja usluga primjenjujući metode za upravljanje rizicima, postavljanjem ciljeva te praćenjem, mjerenjem i vrednovanjem sustava upravljanja
  • transparentno i etično poslovanje te kvalitetnu komunikaciju s kupcima, zaposlenicima i ostalim zainteresiranim stranama
  • izbor dobavljača na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš
  • djelovanje u skladu s pozitivnim pravnim propisima i normama Republike Hrvatske
  • stalno učenje, stručno usavršavanje kao i primjena usvojenog znanja i vještina s ciljem stvaranja novih vrijednosti


Politika kvalitete i okoliša je naš stalni podsjetnik na postignuća i ciljeve koje želimo ostvariti sustavom upravljanja kvalitetom i okolišem temeljeno na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

S našim poslovnim opredjeljenjem upoznajemo sve zainteresirane strane kako bi i oni dali svoj doprinos očuvanju okoliša i prirodnih vrijednosti za buduće naraštaje.